Obchodní podmínky

Objednané knihy posíláme poštou na dobírku nebo převodem na účet nakladatelství. K ceně knihy účtujeme poštovné a balné je 78 Kč při nákupu do 5 knih, 107 Kč při nákupu 5-10 knih, 142 Kč při nákupu 11-15 knih, 167 Kč při nákupu do 20 knih a dále dle počtu a způsobu dopravy při nákupu nad 20 knih. Při nákupu nad 5O kusů doprava po Praze a okolí zdarma. Při platbě na dobírku zaplatíte 41 Kč k poštovnému, platba převodem na účet je zdarma. Při osobním vyzvednutí na adrese nakladateství DOLANSKI se poštovné a balné neplatí.

Prodávajícím je nakladatelství Jana Dolanská Hrachová - DOLANSKI, adresa Ruská 705/70, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČ 66476968.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a  § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Kontakt pro případné stížnosti spotřebitelů: info@dolanski.cz tel. 771 774 234.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Používá se opensource systém OpenCart
NAKLADATELSTVÍ DOLANSKI © 2019